Bảng màu nội và ngoại thất sơn Maxilite 2023

Bảng màu nội và ngoại thất sơn Maxilite 2023 mới nhất với tất cả những màu sắc mà sơn Maxilite có thể pha tại máy pha màu của đại lý để đa dạng hoá sở thích của khách hàng cho hợp với phong thuỷ của mỗi người.

Sơn trong nhà Maxilite Smooth

Sơn trong nhà Maxilite 

Sơn ngoài nhà Maxilite 

 

Sơn ngoài nhà Maxilite Ultima